Catedral Lomas de Zamora

Iglesia Lomas de Zamora

Banco BBVA

Cta. Cte. en Pesos: Nº 179-007788/7

CBU ALIAS: CATEDRALLOMASZAMORA

CBU: 0170179720000000778875

CUIT: 30-68282329-8

MAIL: Ofrendas@catedraldelafe.org

Escaneá desde tu celular